Ewidencja dróg

 Firma Maxprojekt z siedzibą w Bielsku-Białej woj.śląskie powstała w 2002r. Główną ofertą firmy są usługi w zakresie numeracji i ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.Ust.Nr.67 z dn.25.04.2005 r. Poz.582 i 583).
Naszymi partnerami są w większości zarządcy dróg gminnych (referencje na terenie całego kraju). Wykonaliśmy prace na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach na prawach powiatu.
Firma posiada zaplecze personalne w postaci wykwalifikowanej i doświadczonej kadry a nasi pracownicy wykorzystują profesjonalne narzędzia pomiarowe.
Do zakładania ewidencji dróg dysponujemy autorskim, możliwie najprostszym programem komputerowym "Rejestr dróg 1.4", który został opracowany szczegółowo zgodnie z wymaganiami obowiązujęcego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005.
Nasza firma od 2007 r. nawiązała współpracę z firmą Geobid Sp. z o.o. w Katowicach, która tworzy oprogramowanie związane z systemami informacji przestrzennej tj. w programach EWOPIS i EWMAPA, dzięki temu mogliśmy zaoferować naszym partnerom opracowanie ewidencji z wykorzystaniem programu DROGI oraz programu ZNAKI przy inwentaryzacji oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji świetlnej.
Jesteśmy otwarci na współpracę i wszelkie sugestie ze strony naszych klientów w zakresie problematyki drogowej.Z poważaniem
Zespół MAXPROJEKT